Klicka nedan för att se aktuellt utbildningsutbud och länk till ansökan för Yrkesvux

Yrkesutbildning Skaraborg

Yrkesutbildning Skaraborg är ett nätverk av utbildningsanordnare i Skaraborg. Vi anordnar yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Vi utbildningsanordnare har ett nära samarbete med näringsliv och branschföreträdare för att kunna tillgodose den kompetens som näringslivet efterfrågar. Yrkesutbildningar är nära knutna till arbetslivet, innehåller mer praktik än högskole-/universitetsutbildningar och ger goda chanser till jobb.